Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konkursie

Główna treść

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie w 2014 r. realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W załączeniu tekst ogłoszenia wraz z załącznikami:

Ogłoszenie-konkursu.pdf

załącznik nr 1 – wzór-oferty.doc

załącznik-nr-2-do-ogłoszenia.pdf

załącznik-nr-3-do-ogłoszenia.pdf