Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Główna treść

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego – realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.

Zarządzenie Nr 26/2018