Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Główna treść

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom.

Zarządzenie Nr 25/2018