Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Główna treść

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez prowadzenie profesjonalnych zajęć fitness dla mieszkańców Gminy Wolbrom w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2018 – 

OGŁOSZENIE