Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Główna treść

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2016 rok.