Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Główna treść

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 149/2022 (Otwórz w nowej karcie)