Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o naborze

Główna treść

Ogłoszenie o naborze

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu ogłasza nabór beneficjentów do projektu pt. „Zespół specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością”
Adresatami projektu są dzieci w wieku 0-7 zagrożone niepełnosprawnością lub niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży do 35 roku życia spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

Każda zrekrutowana do projektu kobieta objęta będzie wizytą konsultacyjną, badaniem ultrasonograficznym, badaniem biochemicznym w specjalistycznej placówce medycznej. Dzieci będące beneficjentami projektu zagrożone niepełnosprawnością lub niepełnosprawne objete będą zajęciami terapeutycznymi (fizjoterapeutycznymi, logopedycznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi, metody integracji sensorycznej, EEG Biofeedback i masażem Shantala) oraz konsultacjami lekarskimi (pediatryczną, psychiatryczną, neurologiczną i rehabilitacji medycznej).

Usługi terapeutyczne oraz konsultacje dla dzieci będą odbywać się w siedzibie PSONI Koło w Wolbromiu przy ul. Skalskej 22. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Placówka posiada bogate zaplecze dydaktyczno-terapeutyczne, oraz wykwalifikowaną i doświadczona kadrę specjalistów.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w okresie od 1 do 10 września 2018 roku do godz. 15.00 korespondencyjnie, mailowo lub telefonicznie:

  1. PSONI Koło w Wolbromiu, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom z dopiskiem: „wczesna interwencja-zgłoszenie”
  2. adres e- meil: ZSWI@psoni-wolbrom.pl z tytułem maila: „wczesna interwencja-zgłoszenie”
  3. nr. telefonu (32) 647-28-80 wew.57 lub (32) 647-28-83