Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Główna treść

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/451/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2018.

Zarządzenie nr 15/2108 

Protokół z konsultacji