Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolbrom, będącej własnością Gminy Wolbrom

Główna treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolbrom, będącej własnością Gminy Wolbrom

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu będącej własnością Gminy Wolbrom, stanowiącej działkę nr 4970/595 o powierzchni 0,9888 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR1O/00026309/8 prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Szczegóły ogłoszenia (kliknij)