Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu

Główna treść

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRZEPROWADZONEGO W OPARCIU O USTAWĘ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) NA:

Wspieranie realizacji zadania w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna, wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom została wybrana oferta złożona przez:
– Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom”. Wysokość  przyznanych środków 170 000,00 zł.
Nie wybrano ofert złożonych przez następujące kluby sportowe:

– Stowarzyszenie Klub Sportowy „Przebój 1937” w Wolbromiu;
– Łobzowski Ludowy Klub Sportowy „Jura”.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
mgr inż. Jan Łaksa