Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej

Główna treść

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej

W załączeniu – informacja o rozliczeniu zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej „Podaruj życie Igorowi”.

Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej „Podaruj życie Igorowi” z siedzibą przy DK ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom, na mocy decyzji nr WOO.5311.1.2013 z dn. 29.01.2013 r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, zorganizował i przeprowadził na terenie Gminy Wolbrom zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych ofiar do puszek kwestarskich i skarbony stacjonarnej oraz dobrowolnych wpłat na konto bankowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia Igora Drążkiewicza.

W zbiórce uczestniczyło 55 wolontariuszy, a obsługa przeprowadzonej zbiórki nie była obciążona żadnymi kosztami.

Zbiórka ta odbywała się w terminie od dnia 30 stycznia 2013 r. i została zakończona przed upływem wskazanego w decyzji terminu 31 grudnia 2013 r. w związku ze śmiercią Igora Drążkiewicza.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 59 704,69 zł. według poniższych form zbiórki:
– dobrowolne datki do puszek kwestarskich i skarbony stacjonarnej: 51 089,69 zł.
– dobrowolne wpłaty na konto bankowe: 8 615,00 zł.

W związku z realizacją celu zbiórki dofinansowano leczenie Igorka na kwotę 51 599,31 zł., a pozostała niewykorzystana kwota 8 105,38 zł została przekazana na konto lokalnego oddziału Stowarzyszenia Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych „Projekt Nadzieja”, wspierającego w walce z chorobą nowotworową mieszkańców Gminy Wolbrom.

Komitet Organizacyjny składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za ofiarność i okazane słowa wsparcia dla Rodziny Igorka.

Wraz ze sprawozdaniem otrzymaliśmy z prośbą o publikację:

PODZIĘKOWANIE

W imieniu rodziny zmarłego Igorka Drążkiewicza, a przede wszystkim w imieniu naszego ukochanego synka Igorka, który do końca dzielnie walczył i miał nadzieję, że wygra z chorobą nowotworową, pragniemy raz jeszcze bardzo gorąco podziękować Prawdziwym Przyjaciołom i Wszystkim Ludziom dobrej woli za bezinteresowną pomoc w walce o naszego synka. Dzięki wszystkim, którzy zdecydowali się nam pomóc przekazując darowiznę lub 1% podatku na twarzy naszego synka pojawił się uśmiech, dzięki któremu jego świat stał się lepszy, a uśmiech naszego dziecka wynagradzał wszystko.

Pieniądze ze zbiórki przeznaczonej dla Igorka, które nie zostały wykorzystane w kwocie 8105,38 zł zostały przez nas zwrócone do Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej ,,Podaruj życie Igorkowi’’DK w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom i zostaną przekazane na rzecz innych chorych dzieci z chorobą nowotworową.

Katarzyna, Mariusz, Kamil Drążkiewicz