Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o wyniku konkursu

Główna treść

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRZEPROWADZONEGO W OPARCIU  O USTAWĘ
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) NA:

Wspieranie realizacji zadania w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom zostały wybrane oferty złożone przez:

– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Strumyk Zarzecze
Wysokość  przyznanych środków 14 000,00 zł.
–  Uczniowski Klub Sportowy DIANA
Wysokość  przyznanych środków 8 000,00 zł.
– Stowarzyszenie KS Przebój w Wolbromiu;
Wysokość  przyznanych środków 231 000,00 zł.
– Uczniowski Klub Sportowy JUDO Wolbrom
Wysokość  przyznanych środków 99 000,00 zł.
– Klub Sportowy Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom
Wysokość  przyznanych środków 19 000,00 zł.
–  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Wierzchowisku

Wysokość  przyznanych środków 14 000,00 zł.

Nie wybrano ofert złożonych przez następujące kluby sportowe:
– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VICTORIA DŁUŻEC;
– Łobzowski Ludowy Klub Sportowy „Jura”;

Jednocześnie informuję, iż nie wypłynęła żadna oferta na wspieranie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Burmistrz MiG Wolbrom
Jan Łaksa