Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o wyniku konsultacji

Główna treść

Ogłoszenie o wyniku konsultacji

W dniach od 8 października do 15 października 2014 r. Gmina Wolbrom prowadziła konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2015 rok. W załączeniu protokół z przebiegu konsultacji.

Protokół z konsultacji.pdf