Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Główna treść

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2019 rok

OGŁOSZENIE