Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie wyników konkursu

Główna treść

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  dotyczącego dowozu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2039984,zarzadzenie-nr-1462021-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-31-grudnia-2021-r.html