Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2019 r.

Główna treść

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2019 r.

Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2019 r. realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

– Zarządzenie nr 101/2019