Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Główna treść

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 171/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2016 r. realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Treść zarządzenia