Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie wyników

Główna treść

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2212625,zarzadzenie-nr-1962022-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-30-grudnia-2022-r-w-sprawie-ogloszen.html