Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogólnopolska kampania społeczna „Cukrzyca bez powikłań”

Główna treść

Ogólnopolska kampania społeczna „Cukrzyca bez powikłań”

W ramach kampanii „Cukrzyca bez powikłań” odbędą się we wrześniu i październiku w Wolbromiu i Olkuszu bezpłatne konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców Małopolski z rozpoznaną cukrzycą. Inicjatywa organizacji konsultacji specjalistycznych ma za zadanie kontrolę i przeciwdziałanie towarzyszącym chorobie powikłaniom oraz skuteczną profilaktykę zgodną z europejskimi standardami.

Zapisy na konsultacje wyłącznie pod numerem telefonu: 512 356 212

Bezpłatne konsultacje specjalistyczne są kluczową częścią kampanii „Cukrzyca bez powikłań” zainicjowanej przez pozarządowe organizacje działające na rzecz pacjentów diabetologicznych: Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk (organizator główny), Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, Fundację „Wstańmy Razem. Aktywna Rehabilitacja”, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Koalicję Na Rzecz Walki z Cukrzycą, Ogólnopolską Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Partnerem kampanii jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Akcja skierowana jest do pacjentów diabetologicznych i ma na celu edukację chorych z cukrzycą typu 2. Podczas spotkań z lekarzami różnych specjalizacji (neurologiem, kardiologiem, okulistą) pacjenci diabetologiczni zostaną wyedukowani w zakresie postępowania z cukrzycą, aby nie dopuścić do rozwoju groźnych dla życia i zdrowia powikłań. Prawidłowa kontrola cukrzycy, stosowanie się do zaleceń lekarskich i odpowiednie leczenie pozwalają na ograniczenie ryzyka rozwoju komplikacji zdrowotnych. Do najczęstszych z nich należą: ślepota, niewydolność nerek, amputacje kończyn, choroby serca i układu krążenia oraz otyłość. Dzięki prowadzonym działaniom chcemy dotrzeć do pacjentów z informacją, że swoimi codziennymi wyborami mają realny wpływ na rozwój choroby poprzez takie działania jak: dieta, aktywność fizyczna, rygor przyjmowania leków, konsultacje wielospecjalistyczne.

Kampania „Cukrzyca bez powikłań” prowadzona jest w związku z rosnącą zachorowalnością i wciąż wysoką śmiertelnością z powodu cukrzycy. Ponad 3 miliony Polaków cierpi na cukrzycę, a ponad 21 tysięcy umiera co roku na skutek jej powikłań. Powikłania niewłaściwie leczonej i niekontrolowanej cukrzycy mogą objawiać się u pacjentów już w pierwszych 5 latach choroby. Często zdarza się, że dopiero pierwsze powikłania prowadzą do prawidłowej diagnozy, dlatego tak ważne jest, aby nie ignorować początkowych objawów cukrzycy, jakimi są przede wszystkim nadmierne pragnienie, częstomocz, osłabienie i wzmożona senność. Istotnym problemem jest również brak dostatecznej edukacji pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, który skutkuje niewiedzą w zakresie postępowania z chorobą. Efektem tego jest postęp choroby i rosnące ryzyko rozwoju powikłań. Chorzy nie są świadomi, jak istotna dla kontroli choroby jest aktywność fizyczna, odpowiednia dieta oraz szczególna czujność w zakresie pierwszych symptomów powikłań, która powinna przełożyć się na konsultacje wielospecjalistyczne. W związku z powyższym, w ramach kampanii „Cukrzyca bez powikłań” prowadzone są działania edukacyjne w celu zmiany obecnej sytuacji. Szczególnie istotne jest podnoszenie świadomości chorych na cukrzycę w zakresie chorób towarzyszących związanych z chorobą i zachęcanie do skutecznej profilaktyki.

W ramach kampanii prowadzone są działania mające na celu promocję konsultacji specjalistycznych jako kluczowej aktywności projektu o znaczącej wartości społecznej oraz promocję treści edukacyjnych znajdujących się na stronie www.cukrzycabezpowiklan.pl. Działania będą ukierunkowane na uzyskanie wsparcia mediów, za pośrednictwem których zwiększą się szanse na dotarcie do szerokiego grona adresatów kampanii, tj. osób chorych na cukrzycę, ich bliskich czy znajomych.

Kampania ma zasięg ogólnopolski  i trwa od sierpnia do końca listopada 2015.

Konsultacje w Wolbromiu:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED. Sp. z o.o. ul. Skalska 22

Konsultacje z okulistą
odbędą się 21 i 24 września, 5 i 8 października 2015 r.
w godzinach 13.00-14.00

Konsultacje z neurologiem
odbędą się 22 i 24 września, 12 i 14 października 2015 r.
w godzinach 9.00-12.00

Konsultacje z kardiologiem
odbędą się 6 i 8 października 2015 r.
od godziny 16.00

Konsultacje w Olkuszu:

Konsultacje z neurologiem
odbędą się 14 września, 5 i 12 października 2015 r.
Gabinet neurologiczny, ul. Kazimierza Wielkiego 64, 32-300 Olkusz

Konsultacje z kardiologiem
odbędą się 17 i 18 września 2015 r.
Nowy Szpital w Olkuszu, aleja 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz
w godzinach 9.00-14.00

Konsultacje z okulistą
odbędą się 5,6 i 9 października 2015 r.
Gabinet okulistyczny, ul. Kazimierza Wielkiego 51, 32-300 Olkusz
w godzinach 17.00-18.30

Patronat Honorowy nad akcją objęli: Posłanka na Sejm RP Lidia Gądek – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki oraz Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller.