Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Olbrzymia ilość odpadów wielkogabarytowych powoduje opóźnienia ich wywozu

Główna treść

Olbrzymia ilość odpadów wielkogabarytowych powoduje opóźnienia ich wywozu

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, w dniach od 15 do 18 października 2019 r.na terenie Gminy Wolbrom odbywał się odbiór odpadów wielkogabarytowych. Jesienna zbiórka, jak się okazało, jest wyjątkowa. Olbrzymia ilość zgromadzonych przed posesjami i wyznaczonych miejscach odpadów sprawia, że dochodzi do opóźnień z ich odbiorem. Ekipy Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. uwijają się jednak jak mogą, aby w najkrótszym czasie zebrać wszystkie odpady.Jak się szacuje, akcja wywozu potrwa do soboty 19 października.

Prosimy mieszkańców o zrozumienie i cierpliwość!