Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Olkuskie święto Strażaków

Główna treść

Olkuskie święto Strażaków

Tradycyjnie w maju, kiedy swoje święto obchodzą podopieczni św. Floriana – strażacy odbywają się uroczyste okolicznościowe spotkania i gale, podczas których wyróżniający się w pracy funkcjonariusze odebrali awanse, dyplomy i odznaczenia. Przy okazji strażacy dziękowali wspierającym ich pracę samorządowcom oraz przedstawicielom instytucji i firm. W imieniu burmistrza Adama Zielnika podziękowania dla włodarza Wolbromia odebrał przewodniczący RM Dariusz Gorgoń.

5 maja bieżącego roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka, połączone z promocją oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystej promocji oficerskiej Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień młodszego kapitana asp. sztab. Arturowi Głowackiemu, asp. Krzysztofowi Pałce, mł. asp. Mateuszowi Podsiadle,  asp. sztab. Marcinowi Zębali.
Do stopnia starszego ogniomistrza awansowany został: ogn. Rafał KANIA, do stopnia ogniomistrza – mł. ogn. Tomasz Chajduga, do stopnia młodszego ogniomistrza – st. sekc. Marcin Dąbrowski i st. sekc. Marcin Duch.           
Do stopnia starszego sekcyjnego awanse otrzymali: sekc. Tomasz Kwaśniewski, sekc. Sebastian Piekoszewski, sekc. Radosław Piputa i sekc. Przemysław Ścigaj.   

W trakcie uroczystości wojewódzkich z okazji Dnia Strażaka 2014, które odbyły się 15 maja 2014 roku w Krakowie na stopień brygadiera  został awansowany mł. bryg. Dariusz Wilk, a na stopień starszego kapitana kpt. Marek Kot. „Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę”  otrzymali: mł. bryg. Zbigniew Wrzesień i st.ogn. Bogdan Stanisz, „Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę”  odebrali: mł. bryg. Jan Sarwa, mł.kpt. Albert Barczyk i st.asp. Piotr Bałazy.
Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach obchodów święta strażacy z PSP w Olkuszu spotkali się z samorządowcami oraz przedstawicielami zaprzyjaźnionych firm i instytucji. Gości powitał szef olkuskiej komendy PSP, bryg. Dariusz Wilk, dziękując im jednocześnie za dotychczasowe wsparcie i współpracę. Nie zabrakło też słów uznania pod adresem głównych bohaterów tego dnia. – Jestem dumny, że mogę pracować z takimi ludźmi – mówił bryg. Dariusz Wilk. W dalszej części uroczystości strażakom wręczano awanse i odznaczenia za trudną, codzienną pracę.

Podczas uroczystości w KPP w Olkuszu awanse na wyższe stopnie otrzymali: do stopnia młodszego brygadiera – st. kpt. Michał Polak, a do stopnia kapitana – mł. kpt. Artur Bętkowski.

Wręczono także odznaczenia: „Srebrną Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał  mł. bryg. Zbigniew Wrzesień, „Brązową Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”: st. kpt. Grzegorz Jastrząb, mł. kpt. Andrzej Kiwior, mł. kpt. Albert Barczyk, mł. kpt. Artur Głowacki, st. ogn. Marcin Mostowski. „Złotym  Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni szefowie JRG w Wolbromiu: mł. bryg. Jan Sarwa oraz mł. bryg. Marcin Maciora; „Srebrny  Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymał mł. kpt. Albert BARCZYK, a „Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” sekc. Michał Bielach, mł. ogn. Jarosław Knap, mł. kpt. Paweł Papaj, ogn. Rafał Kania.

Listy pochwalne za odwagę i ofiarność w ratowaniu życia nieprzytomnej kobiety otrzymali kpt. Grzegorz Szczepara, mł. kpt. Marcin Zębala, mł. asp. Mateusz Rogal, st. ogn. Łukasz Szatan, st. ogn. Marcin Żerdziński, ogn. Rafał Kania, sekc. Michał Bielach, st. str. Arkadiusz Kucharek oraz st. str. Damian Dąbek.

Przedstawiciele władz samorządowych uhonorowali wybranych strażaków także nagrodami rzeczowymi. Nagrodę Starosty Powiatu Olkuskiego otrzymali st. ogn. Andrzej Barczyk i sekc. Michał Bielach. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom otrzymali funkcjonariusze z JRG Wolbrom: mł. bryg. Jan Sawra, mł. bryg. Marcin Maciora, mł. kpt. Adam Janik, mł. ogn. Marcin Duch, st. sekc. Radosław Piputa.

Za wsparcie i pomoc dla Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu okolicznościowe statuetki otrzymali także przedstawiciele samorządów i instytucji:
Pan nadbryg. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
Pani Paweł Piasny – Starosta Powiatu Olkuskiego
Pan Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze
Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy  w Olkuszu
Pan Adam Zielnik – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
Pan Mirosław Gajdziszewski – Burmistrz Miasta Bukowno
Pan Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy Bolesław
Pan Roman Żelazny – Wójt Gminy Trzyciąż
Pan mł. insp. Włodzimierz Warzecha – Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu
Pan Alfred Szylko – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
Państwo Celina i Jerzy Bitner – Zakłady Kablowe „BITNER”
Pan Bogusław Ochab – Prezes Zarządu ZGH „Bolesław” w Bukownie
Pan Andrzej Konsor – Prezes Zarządu ES SYSTEM Sp. z o.o.
Pan Marcin Kubiczek – Prezes Zarządu ARKOP Sp. z o.o.
Pan Dariusz Łazarczyk – Prezes Zarządu LINTER S.A.
Pan Jerzy Czekaj – Prezes Zarządu Bolesław Recycling Sp. z o.o.
Pan Józef Sarecki – Prezes Zarządu BOLTECH Sp. z o.o