Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Olkuskie uroczystości z okazji 100 rocznicy powołania Policji Państwowej

Główna treść

Olkuskie uroczystości z okazji 100 rocznicy powołania Policji Państwowej

4 sierpnia 2019 w Olkuszu odbyły się powiatowe uroczystości z okazji 100 rocznicy powołania Policji Państwowej. Tegoroczne święto Policji, które po raz pierwszy zostało zorganizowane na olkuskim Rynku, wypełnił uroczysty apel połączony z wręczeniem odznaczeń na wyższe stopnie policyjne. Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji olkuskiej Policji w Bazylice św. Andrzeja Apostoła, celebrowana przez Biskupa Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka.

W uroczystościach udział wzięli znamienici goście m.in.: insp. Robert Strzelecki – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Ryszard Terlecki – Wicemarszałek na Sejm RP, Marek Pęk – Wicemarszałek Senatu, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Jacek Osuch – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Lidia Gądek i Agnieszka Ścigaj – Posłanki na Sejm RP, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Grzegorz Kaszak – Biskup Diecezji Sosnowieckiej, Bogumił Sobczyk – Starosta Powiatu Olkuskiego, Jacek Piotr Osuch – Przewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu, Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Łukasz Kmita – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Ks. Kanonik Henryk Chmieła – Kapelan olkuskich policjantów.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele samorządów, burmistrzowie, wójtowie oraz radni wszystkich gmin powiatu olkuskiego, którzy od wielu lat mocno wspierają, Komendę Powiatową Policji w Olkuszu. Miasto i Gminę Wolbrom reprezentował Burmistrz Adam Zielnik wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Bartłomiejem Żurkiem.
Obecni byli także przedstawiciele Sądu i Prokuratury, służb mundurowych, duchowni oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, z którymi olkuska policja współpracuje. Uroczystościom towarzyszyli ponadto: Pododdział Honorowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z dowódcą nadkomisarzem Krzysztofem Dulewiczem, sztandary Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, a także Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z kapelmistrzem starszym aspirantem Waldemarem Skotarskim i tamburmajorem aspirantem sztabowym Andrzejem Durajem.
Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi przez dowódcę uroczystości komisarza Jerzego Wilka. Zebranych gości, policjantów, pracowników cywilnych i mieszkańców powitał gospodarz obchodów Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu, młodszy inspektor Jarosław Klich, który w swoim przemówieniu skierował do policjantów i pracowników policji słowa podziękowania za trud i zaangażowanie w służbie.
Podczas uroczystości zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awanse na wyższe stopnie przyznano 50 policjantom w tym: 1 młodszy inspektor, 1 podinspektor, 2 komisarzy, 5 aspirantów sztabowych, 1 starszy aspirant, 8 aspirantów, 4 młodszych aspirantów, 12 sierżantów sztabowych, 3 starszych sierżantów, 6 sierżantów, 7 starszych posterunkowych.
W trakcie ceremonii Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała wręczył Krzyż Niepodległości oraz Krzyże za Zasługi za działalność na rzecz związku trzem osobom. Z kolei delegacja policjantów Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu złożyła kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po mianowaniach i odznaczeniach swoje przemówienia wygłosili: Jacek Osuch – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który odczytał list Premiera Mateusza Morawieckiego, Ryszard Terlecki -Wicemarszałek na Sejm RP, Marek Pęk – Wicemarszałek Senatu, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, insp. Robert Strzelecki – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Bogumił Sobczyk – Starosta Powiatu Olkuskiego, Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Mówcy podziękowali funkcjonariuszom za oddaną i wzorową służbę, za trud i poświęcenie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Policjantom i pracowników Policji życzyli dalszych sukcesów zawodowych.

Organizatorzy uroczystości: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkusz przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji. Po oficjalnej części obchodów, na płycie Rynku zagrała policyjna orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Był też występ dzieci z zespołu „Małe Zedermianki”. Z myślą o mieszkańcach przygotowano poczęstunek, jak również liczne pamiątki oferowane na przygotowanych stoiskach: Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, Klubu Strzeleckiego „LOKUS OLKUSZ”, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Urzędu Miasta w Bukownie, Urzędu Gminy w Kluczach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu.
Warto zaznaczyć, że wolbromskie stoisko cieszyło się ogromnym powodzeniem zarówno wśród dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców. Pracownicy UMiG Wolbrom oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej przygotowali dla nich przeróżne gadżety z wizerunkiem herbu Wolbromia, jak na przykład: kamizelki odblaskowe, balony, długopisy i inne. Zanim jednak atrakcyjne pamiątki trafiły do rąk zainteresowanych dzieci, zachęcone zostały one do pokolorowania malowanek. Chętnych nie brakowało, czego dowodem była tworząca się kolejka oczekujących dzieciaków. Przygotowane dla najmłodszych 100 malowanek rozeszły się niczym ciepłe bułeczki. Mali artyści otrzymali w nagrodę trzy wybrane przez siebie pamiątki, a ponadto możliwość zasiądnięcia za kierownicą radiowozu Straży Miejskiej.