Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Opłaty za śmieci bez zmian

Główna treść

Opłaty za śmieci bez zmian

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu uprzejmie informuje,iż stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok nie uległy zmianie.

Przypominamy Państwu, że opłatę należy uiszczać bez wezwania, z dołu za dany miesiąc, w terminie do końca każdego miesiąca na indywidualne Państwa konto. Natomiast ryczałtową opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Wolbrom należy uiszczać bez wezwania jednorazowo do 31 lipca każdego roku.

Informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami wpłat będą Państwu dostarczone niezwłocznie po zbilansowaniu i zamknięciu roku podatkowego 2016.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały uchwałą Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.

Informację odnośnie w/w opłaty można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom ul. Krakowska 1, pok.106, telefon kontaktowy: (32) 706 53 29.