Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OREW Wolbrom- Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Powiecie Olkuskim

Główna treść

OREW Wolbrom- Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Powiecie Olkuskim

W dniu 12.01.2023 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało umowę z Powiatem Olkuskim nr 1/2023 na realizację zadania publicznego pn. Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim.

Funkcję WOKRO w roku 2023 w Powiecie Olkuskim pełnić będzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Skalska 22.

Celem WOKRO jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Program skierowany jest do rodzin i dzieci zamieszkujących Powiat Olkuski. Obejmuje rodziny z dziećmi w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, u których wykryto niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością. W ramach terapii oferowane są zajęcia:

  • logopedyczne
  • pedagogiczne
  • psychologiczne
  • fizjoterapeutyczne
  • integracji sensorycznej
  • terapii ręki
  • dogoterapii.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu – Sylwią Kowal pod numerem kom. 508-224-842.