Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Orlik przejdzie rewitalizację. Zaproszenie do przetargu.

Główna treść

Orlik przejdzie rewitalizację. Zaproszenie do przetargu.

Wkrótce, funkcjonujący od jedenastu lat kompleks sportowy przy szkole na ul. Mariackiej tzw. Orlik przejdzie rewitalizację. Niedawno Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rewitalizacja kompleksu sportowego przy ul. Mariackiej 28 w Wolbromiu”. Ogłoszenie nr 574064-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. dotyczy zamówienia, które jest współfinansowane przez Unię Europejską. Zakres robót przewiduje w szczególności:

  • usunięcie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem;
  • wywóz we wskazane miejsce nawierzchni ze sztucznej trawy oraz zasypu;
  • wyrównanie istniejącej podbudowy pod nawierzchnię;
  • dostawa i montaż trawy syntetycznej;
  • montaż 2 szt. bramek piłkarskich.

Termin wykonania całego zamówienia: do dnia 30.08.2019 r.

Pełne ogłoszenie o przetargu, do uczestnictwa w którym zachęca Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na:
https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,1636538,rewitalizacja-kompleksu-sportowego-przy-ul-mariackiej-28-w-wolbromiu.html?fbclid=IwAR1oyGMZloiykxmdDiBeOqL3Te_SrD2QppGFslDK8Ee54SwAlymiTcyfuw8

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, w Biurze Obsługi Klienta.
Termin składania ofert upływa w dniu 1 sierpnia 2019, do godz. 09:30.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej.