Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Osiedle XX lecia bez PRL

Główna treść

Osiedle XX lecia bez PRL

W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy (budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ) w dniu 15 października 2017 roku w Wolbromiu zostały przeprowadzone konsultacje w związku ze zmianą nazwy osiedla XX-lecia PRL. W konsultacjach udział wzięło 20 spośród 376 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla. Najwięcej osób, w ilości 15, opowiedziało się za nazwą „osiedle XX-lecia”.Protokół konsultacji.