Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OSP Poręba Dzierżna świętowała 75. lecie działalności

Główna treść

OSP Poręba Dzierżna świętowała 75. lecie działalności

Już od 1940 roku druhowie z Poręby Dzierżnej stoją na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W niedzielę, 14 czerwca odbyły się obchody Jubileuszu 75-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Rocznicę tę uczczono mszą świętą pod przewodnictwem ks. Andrzeja Uliniarza, poświęceniem wozu bojowego, a także nadaniem odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhów. Jednostka została też uhonorowana złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Niedzielne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich z okolicznych jednostek z Gminy Wolbrom i Żarnowiec oraz powitaniem przybyłych na uroczystości zaproszonych gości, druhów, mieszkańców Poręby Dzierżnej i okolicznych wsi przez prezesa OSP  Janusza Grelę. Mszę świętą w intencji  strażaków i ich rodzin oraz druhów, którzy już odeszli, odprawił ks. proboszcz parafii św. Marcina ks. Andrzej Uliniarz. Po mszy, w czasie której całość kazania poświęcona była historii i bohaterstwie polskich strażaków ochotników, kapłan dokonał poświęcenia samochodu bojowego. 

Z historią porębskiej jednostki zapoznał przybyłych na uroczystości prezes Grela. Zanim to jenak uczynił, poprosił, aby minutą ciszy oddać hołd tym, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a położyli ogromne zasługi w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Jak wynika z przedstawionej przez prezesa notki historycznej, miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna została założona w bardzo trudnych czasach hitlerowskiej okupacji na przełomie 1939 i 1940 roku. Pierwszym prezesem był Piotr Korandy, a naczelnikiem Antoni Imiołek. Pierwszymi członkami zostali: Franciszek Nawrot, Andrzej Tekieli, Mieczysław Nawrot, Czesław Galon, Kazimierz Korandy, Józef Rogal, Jan Tekieli, Władysław Słuszniak, Edward Kowalik, Tadeusz Mucha i Jan Kośmider. W najtragiczniejszym dniu historii Poręby 7. sierpnia 1944r., w czasie pacyfikacji wsi zginęli z rąk hitlerowskich następujący strażacy: Bolesław Struzik, Franciszek Banaś, Zygmunt Kowalik, Roman Osuch, Jan Szota. Po wielu latach wytężonej służby oraz pracy społecznej jednostka stale się rozwija, powiększając bazę lokalowa, jak i wyposażenie bojowe.

Budowę remizy rozpoczęto w 1959 roku. W 2000 roku rozpoczęła się rozbudowa strażnicy, wykonano nowy dach oraz elewację. W 2001 roku dzięki staraniom honorowego prezesa st. bryg Antoniego Nawrota jednostka z Poręby Dzierżnej została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W 2012 roku zakupiono nowy sztandar. W ubiegłym roku dzięki pomocy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st. bryg. Ryszarda Gaczoła oraz honorowego prezesa A. Nawrota i byłego burmistrza Jana Łaksy jednostka otrzymała samochód bojowy „Mecedes”, który został poświęcony w trakcie jubileuszowych uroczystości. 

– Szanowni goście, druhowie, mieszkańcy! Dzisiejsza podniosła uroczystość odbywa się na nowym placu przy remizie, który służyć będzie nie tylko straży, ale również szkole i wszystkim mieszkańcom. Za to chcę szczególnie podziękować obecnemu burmistrzowi Adamowi Zielnikowi – składał wyrazy uznania, pełniący od 1996 roku funkcję prezesa dh Janusz Grela.

Składający strażakom gratulacje i najlepsze życzenia wraz z przekazaniem pamiątkowego pucharu burmistrz Adam Zielnik, w  okolicznościowym przemówieniu podziękował byłemu burmistrzowi Janowi Łaksie za pomoc w pozyskaniu przez jednostkę nowego wozu. Przypomniał także, że środki przekazane m.in. na plac przy miejscowej remizy, czy środki przekazywane innym jednostkom, są realizacją jego programu wyborczego.

– Pochodzę ze wsi i wiem co znaczy pomoc straży pożarnej. Jest ona po prostu nieodzowna i dlatego nie będę szczędził środków, aby nasze jednostki były jak najlepiej doposażone. Chciałbym przypomnieć, że niedługo, zupełnie nowego wozu bojowego doczeka się jednostka OSP z Dłużca, dzięki pomocy, będącej tu z nami poseł Lidii Gądek, za co serdecznie jej dziękuję – dziękował Adam Zielnik. Burmistrz zapewnił ponadto mieszkańców Poręby Dzierżnej, że dopóki będzie burmistrzem, nie pozwoli na to, aby stojąca naprzeciw remizy szkoła mogła przestać istnieć. Zapewnienie burmistrza został przyjęte gromkimi oklaskami.

Posłanka RP i zarazem  członkini  prezydium ZOP ZOSP RP w Olkuszu Lidia Gądek, do życzeń i gratulacji dołączyła w upominku komplet umundurowania bojowego. Z najlepszymi życzeniami i okolicznościowymi przemowami pośpieszyli także inni zaproszeni goście, w tym: Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy PSP w Olkuszu, bryg. Michał Polak, przezes Oddziału Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP Jan Łaksa, honorowy prezes OSP w Porębie Dzierżnej, st. bryg. Antoni Nawrot, sołtys Waldemar Strózik, przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń i dyrektor Banku Spółdzielczego w Wolbromiu Witold Myszor. Uroczystość w Porębie Dzierżnej zaszczycili ponadto: dowódca JRG Wolbrom bryg. Jan Sarwa, sekretarz MiG Wolbrom Waldemar Kolanko, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Dzierżnej Barbara Marchajska oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich, radni miejscy i powiatowi.

Po przemowach jednostka OSP w Porębie Dzierżnej została uhonorowana złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dekoracji sztandaru, a następnie zasłużonych druhów dokonała posłanka RP Lidia Gądek.  Złoty znak Związku OSP RP otrzymał pełniący od 1996 roku funkcje naczelnika dh Czesław Pluta.

Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowi: Krzysztof Krupa, Wiesław Nawrot, Rafał Pluta, Andrzej Domagała, Piotr Słaboń, Mirosław Glanowski i Marek  Szota.

Brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano druhów: Damiana Żuchowicza, Grzegorza Stefaniaka, Krzysztofa Szotę, Łukasza Ruska, Szymona Pandla, Daniela Glanowskiego i Mateusza Kośmidra.

Oprawę mszy świętej oraz część artystyczną uroczystości uświetniła występem Orkiestra Dęta z Zarzecza z jej kapelmistrzem Wiesławem Sikorą.  Zachwyt widzów wzbudziły występy dzieci ze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Dzierżnej w przedstawieniu pt. ”Jak Wojtek został strażakiem”. Nie mogło zabraknąć występów ZPiT „Wolbromiacy”. Tancerze powitali najpierw tańcem „Staropolskie powitanie”, a następnie zaprezentowali tańce polskie i innych państw, wykonując m.in: taniec rosyjski „Korowód wiosenny”, taniec rumuński „Brasovenca” w wykonaniu młodszej grupy tancerzy, taniec włoski „Tarantella”, Polkę marynarską oraz walc Paryski sen, a także piosenkę włoską L’Italiano i grecką „Dzieci Pireusu”.  Imprezę plenerową, której towarzyszyła piękna upalna pogoda i świąteczny nastój zakończyła udana zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych.

Powiązana galeria