Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OSP w Kąpielach Wielkich ma 60 lat

Główna treść

OSP w Kąpielach Wielkich ma 60 lat

Ochotnicy z Kąpiel Wielkich mają powody do dumy. Niedawno miejscowa jednostka OSP świętowała 60-lecie istnienia. Najpierw w kościele Miłosierdzia Bożego w intencji strażaków i ich rodzin ks. proboszcz Andrzej Białek odprawił mszę świętą, po której dokonał poświęcenia wozu bojowego, a następnie w budynku remizy rozpoczęły się główne uroczystości jubileuszu. W uroczystościach, obok strażaków i ich rodzin, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz poczty sztandarowe 9 jednostek OSP.

Po powitaniu zaproszonych gości zgromadzonych w sali remizy gości przez prezesa druha Stanisława Ducha, historię jednostki przedstawił jedyny z żyjących założycieli jednostki – 86 letni Alfred Płowiec. – Założycielami jednostki byli: Alfred Płowiec, Stefan Duch i Edward Duch.

W ciągu 60. letniej działalności jednostką kierowali: jeden komendant- Alfred Płowiec, trzech prezesów: Alfred Płowiec, Bronisław Świerczek i obecny prezes – Stanisław Duch s. Stefana i sześciu naczelników: Edward Duch, Stefan Duch, Marian Słowik, Jan Pasich Stanisław Duch s. Franciszka oraz do chwili obecnie – Jan Gamrat. Choć początki były bardzo trudne, dziś nasza jednostka może poszczycić się okazałą remizą i dobrym wyposażeniem. Bardzo wiele dokonaliśmy własnymi siłami, ale także dzięki okazanemu wsparciu ze strony gminy a zwłaszcza burmistrza Jana Łaksy. Jesteśmy dumni, że nasza jednostka znajdująca się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, należy do najlepszych w gminie i powiecie. Znając odwagę naszych druhów i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość – mówił druh Płowiec.

Później, były gratulacje i najlepsze życzenia dla jednostki składane przez przybyłych gości, w tym: posłankę na Sejm RP Lidię Gądek, burmistrza Wolbromia Jana Łaksę, mł. byg. Marcina Maciory, który odczytał list gratulacyjny komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, a także od pań z miejscowego KGW. Posłanka Lidia Gądek obok życzeń wręczyła na ręce prezesa OSP Stanisława Ducha upominek w postaci kompletnego munduru bojowego. Natomiast burmistrz Wolbromia, Jan Łaksa wręczył podziękowania za długoletnią, pełną oddania i poświęcenia służbę na rzecz społeczeństwa w strukturach lokalnej jednostki ratowniczo-gaśniczej, założycielowi jednostki Afredowi Płowcowi oraz prezesowi OSP Stanisławowi Duchowi. Druhów o najdłuższej służbie burmistrz odznaczył okolicznościowymi medalami, a następnie, wspólnie z prezesem, uhonorował druhów odznakami za wysługę lat.

Nie zabrakło podziękowań ze strony strażaków. Za okazywane im wsparcie, i dobra współpracę Zarząd OSP uhonorował okolicznościowymi statuetkami burmistrza, proboszcza parafii ks. Andrzeja Białka oraz przewodniczącą KGW i sołtyskę – Zofię Duch. Po zakończeniu części oficjalnej, panie z KGW wwiozły na środek sali piętrowy tort, a następnie poczęstowały nim wszystkich uczestniczących w świętowaniu jubileuszu gości. Nastrój świątecznego dnia umilała muzyka, przy której doskonale bawiono się i tańczono do późnych godzin wieczornych.

Wiesław Biernacki

Odznaczeniami za wysługę lat zostali uhonorowani:

60 lat: Alfred Płowiec, Henryk Świerczek, Stanisław Słowik, Stefan Kubat i Jan Pasich

45 lat Stanisław Duch S. Dionizego i Józef Pieklak

40 lat Jan Gamrat, Władysław Witek i Stanisław Duch S. Antoniego

35 lat: Stanisław Duch S. Stefana, Zygmunt Słowik i Wiesław Skorupka

30 lat: Zdzisław Głąb, Teodor Wroński

25 lat: Zbigniew Madej, Janusz Skorupka, Franciszek Bąba

20 lat: Mieczysław Świerczek, Krzysztof Gorgoń

15 lat: Marcin Duch

5 lat: Piotr Chmura, Ryszard Chmura, Grzegorz Gawron, Sylwester Czerwik, Albert Żezała, Dawid Żezała