Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ostania szansa na pozbycie się azbestu

Główna treść

Ostania szansa na pozbycie się azbestu

UMiG Wolbrom przypomina, że rok 2016 jest ostatnim rokiem realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, priorytet Środowisko i infrastruktura, obszar tematyczny Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, który pozwoli mieszkańcom 40 gmin pozbyć się szkodliwych azbestowych dachów i innych elementów azbestowych

W ramach realizacji projektu z terenu gminy Wolbrom może zostać usuniętych ok. 1200 ton wyrobów zawierających azbest, w większości pochodzących z pokryć dachowych. Fachową realizacją projektu zajmuje się wyłoniona w przetargu firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o.

Zgodnie z podpisaną umową, projekt finansowany jest w 85 % ze środków z Funduszu Szwajcarskiego, a 15% ze środków własnych gmin uczestniczących w projekcie, którego ogólna wartość wynosi 16 277 710,00 franków szwajcarskich, tj. 46 651 916,86 złotych. Liderem projektu jest gmina Szczucin.
 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dobrodziejstw projektu z terenu gminy Wolbrom proszone są o złożenie stosownych wniosków. Przypominamy, że o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Gmina nie finansuje nowego pokrycia dachowego.


Formularze wniosków oraz załączników można pobrać elektronicznie lub w pokoju nr 107 w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, gdzie można również uzyskać więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie.

ogłoszenie-o-naborze-2016.docx
regulamin_projektu.pdf
skan_0601.pdf
WZOR-UMOWY-Z-BENEFICJENTEM-OSTATECZNYM.pdf
Załacznik-nr-3.pdf
Załacznik-nr-6.pdf
Załacznik-nr-13.pdf
Załacznik-nr-14.pdf
Załacznik-nr-15.pdf