Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oświadczenie Zarządu w sprawie rozgrywek w Klasie „A”

Główna treść

Oświadczenie Zarządu w sprawie rozgrywek w Klasie „A”

W załączeniu oświadczenie Zarządu Akademii Piłkarskie Przebój Wolbrom w związku z decyzją Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, zgodnie z którą AP Przebój Wolbrom będzie występowała w najbliższym sezonie w rozgrywkach Klasy „A” Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu.

Chcąc przyczynić do odbudowy tradycji rozgrywek ligowych w Gminie Wolbrom AP Przebój Wolbrom złożyła wniosek do Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o rozpoczęcie rozgrywek ligowych od Klasy „A”. Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie jednogłośnie zaaprobował ten wniosek, argumentując, iż drużyna seniorów prowadzona przez Trenera Tomasza Kulawika (byłego zawodnika oraz trenera Wisły Kraków, reprezentanta kraju), prezentuje wysoki poziom sportowy, a wizja rozwoju piłki nożnej w regionie, oparta na szkoleniu dzieci i młodzieży, bazującej na profesjonalnej kadrze trenerskiej oraz wysokim poziomie organizacyjnym i infrastrukturalnym,  jest właściwym krokiem w drodze do stworzenia „nowej jakości“ piłki w Gminie Wolbrom.

Pragniemy zaznaczyć, iż AP Przebój złożyła także wniosek o możliwość gry w zbliżającym się sezonie w rozgrywkach krakowskiej Klasy Okręgowej, jednak Klub musiałby spłacić zobowiązania KS Przebój Wolbrom, które w stosunku tylko do Polskiego Związku Piłki Nożnej wynoszą ok. 55 tys. zł. Ostatecznie postanowiliśmy nie ponosić finansowego ryzyka i rozpocząć zbliżające roz-grywki klasę niżej w strukturach Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu. Start rozgrywek nastąpi prawdopodobnie 16-17 sierpnia 2014r.
Bez wątpienia decyzja Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej pozwoli przyspieszyć powrót rozgrywek ligowych w Gminie Wolbrom na właściwe tory i da bodziec do kolejnych działań zmie-rzających do zadowolenia w pierwszej kolejności kibiców, a także zawodników, trenerów i działa-czy, którzy z jeszcze większym zaangażowaniem będą starali się w nowoczesny sposób tworzyć wspólny futbolowy „team” tak, aby zapewnić wszystkim Państwu wiele niezapomnianych emocji i chwil na stadionie przy ul. Leśnej 2.

Zarząd AP Przebój Wolbrom pragnie serdecznie podziękować za wsparcie Zarządowi Małopolskie-go Związku Piłki Nożnej, wszystkim sympatykom i kibicom, którzy w tym trudnym momencie wspierali działania wolbromskiego klubu. Pragniemy także serdecznie podziękować Burmistrzowi Janowi Łaksie za wsparcie w trudnych rozmowach z Zarządem Małopolskiego Związku Piłki Noż-nej.

Wracamy do gry!

Zarząd Akademii Piłkarskiej Przebój Wolbrom