Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Główna treść

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, iż w dniu 30.12.2021 roku ogłosił konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego: – realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu. Wszystkie niezbędne informacje dostępne  są w biuletynie informacji publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2039186,zarzadzenie-nr-1442021-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom.html