Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Główna treść

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, iż w dniu 30.12.2021 roku ogłosił konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym. Wszystkie niezbędne informacje dostępne  są w biuletynie informacji publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2039232,zarzadzenie-nr-1452021-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-30-grudnia-2021-r.html