Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pakiet aktualnych informacji na temat bieżących oraz najbliższych działań projektowych związanych z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Główna treść

Pakiet aktualnych informacji na temat bieżących oraz najbliższych działań projektowych związanych z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” przedstawiamy Państwu pakiet aktualnych informacji na temat bieżących oraz najbliższych działań projektowych:

  • Mieszkańcy posiadający analizę możliwości przyłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii (dalej OZE) oraz znajdujący się na liście podstawowej beneficjentów są telefonicznie informowani przez pracowników UMiG Wolbrom o szczegółach dotyczących montażu urządzeń OZE w nieruchomościach, których są właścicielami.
  • Beneficjenci deklarujący chęć zmiany parametrów urządzeń OZE, w stosunku do danych zawartych w posiadanej analizie możliwości przyłączenia, muszą liczyć się z koniecznością wykonania nowej analizy, a co za tym idzie będą zobligowani do podpisania umowy z firmą DoEko oraz do wpłaty kwoty 258,30 zł za jej wykonanie. Realizacja inwestycji w takich przypadkach zostanie przesunięta na koniec listy podstawowej.
  • W razie pojawienia się ewentualnych rezygnacji zostanie uruchomiony nabór z listy rezerwowej, jednak nastąpi to nie wcześniej niż po uzyskaniu deklaracji o uczestnictwie bądź nie, wszystkich mieszkańców z listy podstawowej.
  • Poniżej przedstawiono wzory umów dotyczących dofinansowania do urządzeń OZE, do których zawarcia mieszkańcy będą telefonicznie zapraszani, Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz Umowę z firmą DoEko na wykonanie analizy mozliwości przyłączenia urządzeń OZE.

Dokumenty do pobrania (pdf):

– Regulamin
– Umowa Solary
– Umowa Pompy, CO, CWU
– Umowa PV
– Umowa na analizę DoEko