Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Panele fotowoltaiczne już działają, zaplecze sanitarne wkrótce

Główna treść

Panele fotowoltaiczne już działają, zaplecze sanitarne wkrótce

Jak już informowaliśmy, planowany montaż zjeżdżalni do wieży wolbromskiego basenu zostanie odłożony w czasie. Ogłoszony na to zadanie przetarg został unieważniony z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty, którą na ten cel zabezpieczyła Gmina Wolbrom. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 676.500,00 zł brutto, zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę 360.000,00 zł brutto.

Niewykorzystane środki, burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, przeznaczył tym samym na inne zadanie w ramach modernizacji basenów. Jest to montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy niespełna 50 kW, zasilający obiekty basenowe oraz przyszłe zaplecze higieniczno-sanitarne. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Instalacja fotowoltaiczna już działa. Do końca czerwca nastąpi dostawa i montaż kontenerowego zaplecza sanitarno-biurowego. Zadanie to wykona firma UltraMoto Sp. z o.o. z która burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę na kwotę 158.670,00 zł brutto.