Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Państwo wspomoże remont tylko jednej drogi gminnej

Główna treść

Państwo wspomoże remont tylko jednej drogi gminnej

Jak czytamy w serwisie prasowym Wojewody Małopolskiego, Jerzy Miller wręczył we wtorek 18 lutego przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Samorządy otrzymały z budżetu państwa łącznie blisko 99 mln zł. Promesę na współfinansowanie Gościńca w Dłużcu odebrał także burmistrz Jan Łaksa.

Jak informowaliśmy już wcześniej w roku 2013 Wolbrom złożył kolejny już wniosek o dofinansowanie naprawy infrastruktury drogowej, która ucierpiała w wyniku gwałtownych warunków pogodowych. We wniosku za wymagające najpilniejszej naprawy uznano drogi gminne: K120638w Jeżówce Stara Wieś – szacunkowa wartość prac 60 tys. zł, w Porębie Dzierżnej „Skotnica Lejmana” – koszt szacunkowy 108 tys. zł, „Kocie Doły” w Wolbromiu szacunkowa wartość prac 44 tys. zł, ul. Słowackiego K120570 – planowany koszt 41.600,00 zł,  K120672 – Zabagnie Radocha – szacunkowa wartość prac 40.800,00 zł i dłużecki  „Gościniec” – szacunkowy koszt remontu ok. 48.720,00 zł. Tradycyjnie już, oczekiwania władz gminnych przerosły możliwości wsparcia finansowego państwa i jako jedyna dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł uzyska modernizacja drogi w Dłużcu.
Jak informuje Wojewoda: na usuwanie skutków powodzi z rezerwy celowej budżetu państwa samorządy otrzymały 81 840 tys. zł w tym:

– gminy: 48 060 tys. zł
– powiaty: 33 530 tys. zł
– samorząd województwa: 250 tys. zł

Promesy otrzymało 125 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 109 gmin, 15 powiatów i samorząd województwa. Dzięki środkom z promes zrealizowanych zostanie 257 zadań: 221 zadań na remont lub odbudowę dróg, mostów, przepustów, ujęć wody pitnej, zbiornika retencyjnego w gminach, 35 zadań na remont lub odbudowę dróg i mostów w powiatach oraz jedno zadanie – odbudowa przepustu – samorządu województwa.

Na usuwanie skutków osuwisk z rezerwy celowej budżetu państwa przyznano 17 079 tys. zł, w tym 12 822 tys. zł dla gmin, 157 tys. zł dla powiatów oraz 4 100 tys. zł dla samorządu województwa. Promesy otrzymało 16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 13 gmin, 2 powiaty i samorząd województwa.

Z promes realizowanych jest 16 zadań: dla gmin wykonanych zostanie 6 dokumentacji geologiczno-inżynierskich; 3 projekty budowlane i 1 wykup gruntów. W 3 przypadkach wykonane zostaną właściwe roboty stabilizujące. Dla powiatów wykonane zostaną 2 projekty budowlane a dla samorządu właściwe roboty stabilizujące dla jednego zadania.

Ewa Barczyk
na podst. inf. z www.malopolska.uw.gov.pl