Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Olkuszu zachęca do udziału w przetargu dotyczącym utrzymania cieków na terenie powiatu olkuskiego

Główna treść

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Olkuszu zachęca do udziału w przetargu dotyczącym utrzymania cieków na terenie powiatu olkuskiego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Olkuszu zachęca do udziału w przetargu dotyczącym utrzymania cieków na terenie powiatu olkuskiego

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Wykonanie robót utrzymaniowych w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu”

jest dostępne na:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12316,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-w-korytach-ciekow-na-terenie-dzialania-Zarzadu-Zl.html

Termin składania ofert – 06.06.2022 godz. 09:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie podzielone jest na następujące części:

Część 1 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Jamki w km 0+000-1+800 w m. Sosnowiec i w km 1+800-2+030 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

Część 2 – Wykonanie robót utrzymaniowych: rz. Biała w km 5+100-5+500 w m. Błędów, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie i w m. Laski, gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część 3 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Sztolnia Ponikowska w km 0+000-1+500 w m. Laski, Kolonia, gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część 4 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Warwas (Sztolnia) w km 5+500-6+750 w m. Bukowno, gm. Bukowno, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część 5 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Baba w km 4+760-7+650 i 8+930-9+100 w m. Olkusz, gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część 6 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Witeradówka (Miła) w km 0+250-3+470 w m. Olkusz, Witeradów, gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część 7 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Centara w km 0+000-1+500, 2+580-4+420 w m. Wolbrom, Lgota Wolbromska, Zabagnie, Łobzów, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część 8 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Sucha w km 0+000-10+000 w gminie Wolbrom, Trzyciąż, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część 9 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Rakówka w km 0+000-2+930 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie