Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Park nad zalewem do 15 grudnia

Główna treść

Park nad zalewem do 15 grudnia

Do 15 grudnia mają zostać zakończone prace związanie z zagospodarowaniem południowej części zalewu wolbromskiego – od strony drogi wojewódzkiej przy parkingu – z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie została podpisana przez burmistrza i marszałka Sowę 8 października br. Właśnie zakończono procedury przetargowe i wczoraj podpisano umowę z wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono spośród dwóch zainteresowanych oferentów wykonawcę zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zalewie wolbromskim”. Wczoraj Burmistrz Jan Łaksa i skarbnik Jan Turek podpisali w tej sprawie stosowną umowę ze zwycięzcą przetargu Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Budowlanym Lesława Gila. Wykonawca zaoferował cenę w wysokości 540.584,70 zł i gwarancję 5 lat.

Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują zagospodarowanie terenu przy zalewie od strony południowej oraz wykonanie ścieżki dla pieszych wzdłuż jezdni od strony zachodniej zalewu. Od strony południowej zaplanowane jest wykonanie trzech stref wypoczynku: części integracyjnej, strefy aktywnego wypoczynku i strefy cichego wypoczynku. Wszystkie te części mają być połączone ciągiem pieszym, wykonanym z kostki brukowej i asfaltu. W całej strefie zaprojektowano ławki parkowe, ścieżkę utwardzoną, prowadzącą wzdłuż zbiornika wodnego w otoczeniu naturalnej zieleni oraz szpaleru krzewów. Część terenu przylegającego do drogi wyznaczono jako strefę techniczną. W części środkowej placu przeznaczonej do aktywnego wypoczynku mają powstać:  ścieżka o szerokości 3 m, ogrodzony plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miejsca, gdzie staną ławki ze stolikami, mogące służyć do pikników i gier. W strefie integracyjnej przewidziano wykonanie elementów małej gastronomii: stoliki  i altanki.

Ewa Barczyk