Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Paszport językowy do Europy – korespondencja

Główna treść

Paszport językowy do Europy – korespondencja

W minionym roku szkolnym nauczyciele Zespołu Szkół, ul. Pod Lasem przystąpili do realizacji projektu pt. „Paszport językowy do Europy” w ramach międzynarodowego programu ERASMUS PLUS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i na jego realizację ZS otrzymał 43 tys. euro.

Głównym celem programu jest promowanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej idei „Uczenia się przez całe życie”, a działaniami wspieranymi – pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego z położeniem szczególnego nacisku na naukę języków obcych.

XXI wiek stawia więc przed nauczycielami wyzwanie budowania szkoły nowoczesnej, w której naczelnym przesłaniem jest przekonanie uczniów, że warto się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania. Aby otrzymać w/w grant nasza szkoła zobowiązała się w tzw. Europejskim Planie Rozwoju Szkoły do przeprowadzenia szeregu działań mających na celu przede wszystkim podniesienie poziomu jakości pracy. Do wszystkich wymienionych wyżej działań nauczyciele Zespołu Szkół przygotowywali się bardzo skrupulatnie już od zeszłego roku. Pierwszym etapem realizowanego od września 2014 roku projektu był udział kilkunastu nauczycieli ZS w intensywnych kursach języka angielskiego. Był to pierwszy krok i jednocześnie warunek do realizacji kolejnych etapów naszego projektu. Docelowo bowiem nasi nauczyciele mieli uczestniczyć w dwutygodniowych kursach metodycznych i obserwacyjno-językowych zorganizowanych w Wielkiej Brytanii, w których uczestnictwo uwarunkowane było uzyskaniem odpowiedniego poziomu językowego.

Do realizacji kolejnego etapu projektu doszło w dniu 28 czerwca bieżącego roku. W tym właśnie dniu jedenastoosobowa grupa nauczycieli wyleciała z lotniska w Katowicach do Wielkiej Brytanii na zaplanowane wcześniej szkolenia. Miejscem docelowym naszej podróży było miasto Bourneamouth, położone w hrabstwie Dorset nad kanałem La Manche. To właśnie w tym mieście znajduje się Richard Language College, gdzie mięliśmy spędzić najbliższe dwa tygodnie.

Dni pobytu upływały nam na realizacji ściśle założonych wcześniej celów. Już pierwszego dnia wszyscy uczestnicy szkoleń napisali tzw. placement test, którego wyniki zadecydowały o przydziale do poszczególnych grup językowych. Jednocześnie podzielono nas na grupy szkoleniowe w zależności od tematyki realizowanego kursu. I tak np. nauczycielki języka angielskiego (Beata Miłoszewska i Edyta Domagała) szkoliły się w zakresie metodologii nauczania języka obcego. Wszystkie zajęcia odbywały się w grupach międzynarodowych pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych pedagogów brytyjskich. Każdego dnia zajęcia poświęcone były innemu zagadnieniu i poruszały wszystkie możliwe aspekty nauczania języka obcego. Obfitowały w mnóstwo pomysłów, spontanicznych reakcji uczestników i dały nam możliwość  dzielenia się doświadczeniem z nauczycielami pochodzącymi z innych krajów europejskich jak również zgromadzenia dużej ilości materiałów do wykorzystania w swoim warsztacie pracy

Kolejna grupa nauczycieli brała udział w szkoleniach językowo-obserwacyjnych. W pierwszym tygodniu tych szkoleń nauczyciele uczestniczyli w intensywnych kursach języka angielskiego, a w następnym tygodniu hospitowali zajęcia z nauczanego przez siebie przedmiotu w miejscowych szkołach. Dzięki takim szkoleniom nasi nauczyciele mogli nie tylko podszlifować umiejętności językowe, ale mieli także możliwość przyjrzeć się dokładniej brytyjskiemu systemowi edukacyjnemu, tym bardziej, że każdy z nich trafił do innej szkoły. Dyrektor ZS Waldemar Smoter hospitował zajęcia z informatyki i przyglądał się pracy w Avonbourne College, Agnieszka Szczepankiewicz obserwowała zajęcia z historii w The Bishop of Winchester Academy, a Tomasz Wiekiera uczestniczył w zajęciach z wychowania fizycznego w Herewood College.

Trzecia grupa uczestników naszego projektu szkoliła się z zagadnienia motywacji do nauki i nauczania. Szkolenie to miało charakter seminarium i przedstawiało współczesne poglądy na edukację XXI wieku.  Uczestnicy tego kursu dowiedzieli się, jak zmieniły się poglądy na proces uczenia się i nauczania, jaką strategią i jakimi narzędziami trzeba posługiwać się, aby zwiększyć motywację uczniów do nauki oraz jak postrzega się obecnie rolę ucznia i nauczyciela w klasie. Szkolenie to było poprzedzone intensywnym kursem języka angielskiego i było przeznaczone dla nauczycieli wszystkich specjalności. Z naszej ekipy wzięli w nim udział panie: Iwona Misztal – matematyk, Elżbieta Trzaska – nauczyciel religii i pedagog oraz grupa nauczycielek ze specjalnością nauczanie zintegrowane – Jolanta Gamrot, Maria Szczygieł,  Jadwiga Wolańska i Magdalena Grelewicz.
Przez wszystkie dni naszej wizyty towarzyszyła nam wspaniała, letnia pogoda. Dzięki temu, w godzinach popołudniowych mogliśmy jeszcze zobaczyć najpiękniejsze zakątki i miejsca w rejonie naszego zamieszkania, a dzięki bogatej ofercie wycieczek fakultatywnych, organizowanych przez Richard Language College, mieliśmy także okazję zwiedzić stolicę Wielkiej Brytanii. Do Londynu pojechaliśmy w dniu wolnym od zajęć, tj. w sobotę.

Wizytę w Londynie rozpoczęliśmy od zakupu biletów na metro, dzięki którym mogliśmy szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce. Był to jedyny sposób, aby zobaczyć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Tą drogą dotarliśmy do Tower Of London, położonej nad północnym brzegiem Tamizy, skąd mogliśmy podziwiać jeden z najstarszych i najbardziej znanych mostów w Londynie, Tower Bridge. Kolejnym punktem naszej wycieczki był spacer wokół najbardziej znanych w Europie budowli londyńskich, takich jak: Houses of Parliament, 10 Downing Street, gdzie znajduje się siedziba premiera UK i wreszcie słynnego Big Bena. Moc niezapomnianych wrażeń dostarczyła nam także przejażdżka na London Eye, z którego mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Londynu. Dotarliśmy także do Galerii Narodowej, gdzie mieliśmy przyjemność oglądać zapierające dech w piersiach najsłynniejsze „Słoneczniki” Van Gogha.

Kolejnym przystankiem na naszej trasie był ciągle pełniący swą pierwotną funkcję pałac królewski, znany jako Buckingham Palace. Niestety, nie było nam dane zobaczyć słynnej „Changing of the Guard”. Ostatnie chwile naszego pobytu w Londynie spędziliśmy w sklepikach pamiątkowych. Z Londynu wyjechaliśmy wieczorem bogatsi nie tylko o wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego tego kraju, ale też pełni wzruszeń i emocji.

Po dwóch tygodniach nasza wizyta w Wielkiej Brytanii dobiegła końca. Finałem naszego pobytu było wręczenie certyfikatów uczestnictwa i wspólne zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami i kadrą nauczycielską Richard Language College. Na szczęście, nie jest to jeszcze koniec naszego udziału w projekcie. Kolejna grupa nauczycieli już przygotowuje się do wyjazdów indywidualnych do Niemiec i Wielkiej Brytanii, a Ci, którzy wrócili, rozpoczną od września wdrażanie zdobytej przez siebie wiedzy, aby wszyscy uczniowie Zespołu Szkół mogli skorzystać z efektów tego szkolenia.

Beata Miłoszewska
Koordynator projektu

Powiązana galeria