Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Piąta schetynówka wolbromska zakończona

Główna treść

Piąta schetynówka wolbromska zakończona

Zakończył się trwający od września b.r. remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Pod Lasem, ul. J. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. Os. Łukasińskiego, ul. Gołębia, ul. Kamiennogórska w Wolbromiu. Łączna długość zmodernizowanego odcinka piątej schetynówki wyniosła 1571 metrów.

W ramach modernizacji wykonano: poszerzenie ul. Gołębiej i ul. J. Słowackiego, przejście dla pieszych i zatokę postojową przy Zespole Szkół przy ul. Pod Lasem, remont i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych na remontowanych odcinkach, remont oświetlenia na całej długości oraz dodatkowo projekt nowego oświetlenia wzdłuż ul. J. Słowackiego. Wzdłuż całego ciągu ulic wyremontowano istniejące chodniki i wykonano nowy chodnik wzdłuż ul. Gołębiej i Słowackiego.

Modernizację przeprowadzono kosztem przeszło 2 mln złotych, z czego 914 tys. złotych Gmina Wolbrom pozyskała w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.