Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: PIERWSZA DAMA PANI AGATA KORNHAUSER – DUDA Z WIZYTĄ W OREW WOLBROM

Główna treść

PIERWSZA DAMA PANI AGATA KORNHAUSER – DUDA Z WIZYTĄ W OREW WOLBROM

Piątek 27 stycznia 2017 roku w sposób szczególny zapisał się na kartach historii naszego ośrodka, bowiem tego dnia mieliśmy zaszczyt gościć małżonkę Prezydenta RP- panią Agatę Kornhauser- Dudę. Wizyta Pani Prezydentowej była odpowiedzią na zaproszenie proboszcza parafii pw Podwyższenia Krzyża Świętego księdza Tadeusza Maja oraz Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu.Pierwsza Dama oraz zaproszeni goście ks. Tadeusz Maj, Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik dzięki prezentacji multimedialnej zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia oraz  specyfiką pracy w OREW.  Następnie obejrzeli część artystyczną, w której wychowankowie zaprezentowali barwne, pełne tajemniczości i  niezwykłych przygód przedstawienie pt. „W 80 dni dookoła świata”. Pani Agata Kornhauser- Duda. była pod dużym wrażeniem występu naszych wychowanków, po którym z uśmiechem na ustach i ze łzami wzruszenia pogratulowała dzieciom talentu scenicznego. Po zakończeniu części artystycznej pani dyrektor Ewa Rosiek wraz wychowankami wręczyła naszemu specjalnemu Gościowi bukiet kwiatów oraz pamiątkową statuetkę.Pani Prezydentowa oraz zaproszeni goście odwiedziła również wychowanków w ich salach dydaktycznych. Rozmawiała z dziećmi i opiekunami, pytała o bieżące sprawy, metody pracy, pomoce do zajęć. Była pod wrażeniem wykorzystywania tak wielu różnorodnych metod i pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Ciepło, energia, radość którą emanowała sprawiły, że bardzo szybko zaskarbiła sobie zaufanie i sympatię dzieci i młodzieży. W dowód wdzięczności wychowankowie obdarowali panią Prezydentową własnoręcznie wykonanymi upominkami.Na zakończenie spotkania pani Agatę Kornhauser- Duda podziękowała Dyrekcji, Zarządowi i Pracownikom za zaproszenie i miłe przyjęcie, gratulowała wszystkim profesjonalizmu i zaangażowania w wykonywaną pracę oraz zaprosiła naszych podopiecznych w odwiedziny do Pałacu Prezydenckiego.
Po wizycie w ośrodku Pani Agata Kornhauser-Duda dokonała wpisu do kroniki ośrodka. 
tekst i zdjęcia http://www.psouu-wolbrom.pl/

Galeria zdjęć