Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pierwsza łopata pod przebudowę ulic Fabrycznej i Sportowej

Główna treść

Pierwsza łopata pod przebudowę ulic Fabrycznej i Sportowej

20 września została symbolicznie wbita pierwsza łopata pod przebudowę ulic Fabrycznej i Sportowej w Wolbromiu. Dokonał tego Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik wspólnie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i Członkiem Zarządu Powiatu Olkuskiego Piotrem Gamrotem. W ceremonii uczestniczyli także Ewa Danioł, gen. Stanisław Nowak, Zbigniew Gęgotek oraz Rafał Kuś.

Na przebudowę obu ulic, o łącznej długości 1 285 metrów, Gmina Wolbrom pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 2,6 mln złotych. Prace kosztem 4.324.600,86 zł brutto wykona wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – firma KRYMEX z Bytomia, z którą Burmistrz Adam Zielnik zawarł stosowną umowę w dniu 4 września.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
elementów obejmuje:
· przebudowę nawierzchni drogi, zjazdów
· przebudowę odwodnienia drogi
· odnowę, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.
Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2020 r.

  • Ta inwestycja ma niebagatelne znaczenie dla mieszkańców, być może większe niż budowa autostrady na drugim końcu Polski. Dla mieszkańców Wolbromia, a także wielu innych miast i miejscowości w Polsce jest ważne to, czy droga, którą na co dzień się poruszają, jest drogą bezpieczną, jest drogą na miarę warunków cywilizacyjnych XXI wieku – zaznaczył minister Andrzej Adamczyk. Szef resortu infrastruktury podkreślił ponadto, że przebudowa ul. Fabrycznej w Wolbromiu jest wzorcowa dla Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ z jednej strony inwestycja obejmuje ważny lokalnie ciąg drogowy, a z drugiej – ma charakter kompleksowy – oprócz wymiany nawierzchni, wyremontowane będą instalacje podziemne i wykonane bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe.

Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik podkreślił, że inwestycja, realizowana na jednej z najdłuższych ulic miasta prowadzących do największych zakładów pracy, odciąży komunikacyjnie południową jego cześć. Przypomniał, że obie ulice zostały przejęte przed kilku laty od Powiatu, który przez wiele lat jedynie słownie deklarowały zaangażowanie w modernizację ul. Fabrycznej.

  • Myśmy podjęli ogromne ryzyko w poprzedniej kadencji, przejęliśmy w Wolbromiu wszystkie drogi powiatowe, wychodząc z tego założenia, że wszystko co jest na terenie miasta i gminy dotyczy władz Wolbromia, bez podziału na gminne czy powiatowe. Znając możliwości powiatu nasza ekipa nie łudziła się i postanowiliśmy sami rozwiązać ten problem. Przejęliśmy między innymi tę drogę. Następnie wykonaliśmy projekt budowlany, i wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę i przy pierwszej nadarzającej się okazji złożyliśmy wniosek o pozyskanie środków na jej gruntowną przebudowę. Udało się z Funduszu Dróg Samorządowych i będzie to pierwsza FDS-ówka realizowana w mieście i gminie Wolbrom – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.
    Korzystając z okazji burmistrz Zielnik złożył podziękowanie Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za pomoc i zaangażowanie w realizacji tej inwestycji, Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi oraz Członkowi Zarządu Powiatu Olkuskiego Piotrowi Gamrotowi za pomoc w sfinalizowaniu tego ważnego dla miasta przedsięwzięcia.

Przypomnijmy.
Modernizacja ul. Fabrycznej i Sportowej jest kontynuacją tzw. „Adamczykówek”, które obecnie ustąpiły miejsca „FDS-ówkom”- czyli inwestycjom drogowym finansowanym z nowo powstałego Funduszu Dróg Samorządowych, wspierającego jednostki samorządu terytorialnego, realizujące inwestycje na drogach samorządowych.
Dotychczasowe „Adamczykówki” były realizowane co roku, od początku kadencji burmistrza Adama Zielnika. Po zmodernizowaniu kilometrów dróg: w 2016 r. „Kąpielanki” czyli drogi Kąpiele Wielkie- Miechówka- Poręba Dzierżna, w 2017 r. wolbromskich ulic Piłsudskiego i Garbarskiej i w 2018 r. drogi Łobzów-Swojczany, przyszedł czas na wyczekiwany od wielu lat remont Fabrycznej i Sportowej.