Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pierwsza sesja RM za nami

Główna treść

Pierwsza sesja RM za nami

1 grudnia odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Wolbromiu. Po uroczystym ślubowaniu, które niedawno wybrani radni VII kadencji złożyli po odebraniu nominacji z rąk przewodniczącej MKW Janiny Szczepankiewicz w obecności zastępcy MKW Stanisława Rdesta, bardzo sprawnie wybrano prezydium rady.

Ślubowanie złożyło 20, z grona 21 radnych, Zbigniew Żyła zgłosił usprawiedliwioną nieobecność. Sesję do wyboru nowego przewodniczącego poprowadził radny senior, którym w tej kadencji jest Andrzej Bocianowski. Dość sprawnie poszedł wybór prezydium nowej rady – jej przewodniczącym jednomyślnie w głosowaniu tajnym został wybrany radny Dariusz Gorgoń, doświadczony samorządowiec, który wcześniej zasiadał w wolbromskiej Radzie Miejskiej już dwukrotnie. Była to jedyna zgłoszona na to stanowisko kandydatura. Do objęcia funkcji zastępców przewodniczącego (Statut Gminy Wolbrom przewiduje dwóch zastępców) zgłoszono czterech kandydatów: Bartłomieja Żurka (syna przewodniczącego RM z poprzedniej kadencji), Stanisława Tomasza Kołodzieja, Ewę Kazimierską oraz najmłodszego z radnych – Artura Pajkierta.  W kolejnym głosowaniu tajnym radni zdecydowali, że stanowiska zastępców przewodniczącego RM przypadną radnej Ewie Kazimierskiej (13 głosów) oraz radnemu Bartłomiejowi Żurkowi (12 głosów). Pozostali kandydaci uzyskali po 7 głosów.

Nowo wybrany przewodniczący zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby Rada Miejska w Wolbromiu pracowała zgodnie i konstruktywnie na rzecz rozwoju gminy Wolbrom i jej mieszkańców.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesję zakończono. Następna odbędzie się już niedługo, bowiem w ciągu 7 dni od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów komisarz wyborczy ogłosi termin kolejnej sesji, podczas której nastąpi zaprzysiężenie nowego burmistrza i oficjalne przekazanie władzy.

Ewa Barczyk

Powiązana galeria