Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pierwsze projekty w realizacji!

Główna treść

Pierwsze projekty w realizacji!

Ponad 10 mln złotych to pieniądze, które za pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” dofinansują obszar gmin Powiatu Olkuskiego oraz Gminy Krzeszowice poprzez realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
Mieszkańcy obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”, w tym przedsiębiorcy, osoby fizyczne, JST oraz NGO, w ramach organizowanych w latach 2016-2017 naborów wniosków o dofinansowanie, mogli otrzymać wsparcie dla takich przedsięwzięć jak: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, operacje indywidualne oraz projekty grantowe.

W ramach zorganizowanych konkursów do LGD wpłynęły łącznie 92 wnioski. Spośród projektów, realizowanych na obszarze LGD „Nad Białą Przemszą”, przyczyniających się do osiągnięcia celów LSR, warto wymienić m.in. Operacje indywidualne z zakresu: Stworzenie lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, dzięki którym na obszarze każdej z gmin członkowskich (Wolbrom, Olkusz, Klucze, Trzyciąż, Bukowno, Bolesław, Krzeszowice) powstanie nowa bądź zostanie zmodernizowana dotychczasowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” realizowane są następujące projekty:

  1. Gmina Olkusz – Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi
  2. Gmina Wolbrom – Centrum turystyki i rekreacji w Łobzowie
  3. Gmina Trzyciąż – Budowa nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej infrastruktury
  4. Gmina Klucze – Zagospodarowanie parku w Kluczach
  5. Gmina Bolesław – Modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w centrum Bolesławia
  6. Gmina Bukowno – Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Bukowno w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne przez utworzenie punktów przystankowych i zakup pojazdu specjalnego
  7. Gmina Krzeszowice – Zagospodarowanie centrum wsi Zalas
  8. Powiat Olkuski – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego dwie największe atrakcje turystyczne gminy Klucze (Stołowa Góra Jaroszowiec z Pustynią Błędowską Klucze)

Serdecznie gratulujemy!