Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pierwszy asfalt na „adamczykówce”

Główna treść

Pierwszy asfalt na „adamczykówce”

Rozpoczęte w maju prace modernizacyjne gminnej „Adamczykówki 2017”, w Wolbromiu wstępują w kolejną fazę. Dziś ekipy drogowców przystąpiły do układania warstwy podkładowej asfaltu na części odcinka ul. Piłsudskiego od ul. Miechowskiej w kierunku ul. Żurawia. Jutro dokończenie prac na 325 metrowym odcinku do Ul. Żurawia. Z kolei warstwa ścieralna na całości rozłożona zostanie w przyszłym tygodniu. Pozostały odcinek ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z Garbarską będzie remontowany etapami. Najpierw od Żurawiej do wjazdu na targ (tuż za nową remizą) potem do Targowej a następnie od Targowej do skrzyżowania z Garbarską. Na czas robót, mieszkańcy – właścicele aut proszeni są do korzystania z przygotowanego z myślą o nich (i nie tylko) obszernego parkingu z wjazdem od strony. ul. Ordona oraz os. Chrobrego.***
Modernizacja w ramach gminnej „Adamczykówki 2017” obejmuje ulicę Piłsudskiego (odcinek 662 m) i Garbarską (odcinek 260 m), na remont których Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 931 879,35 zł. Natomiast 432 metrowy odcinek ul. Garbarskiej (od Piłsudskiego do Magazynowej) sfinansowany został ze środków własnych Gminy Wolbrom. Zamówienie obejmuje dwa zadania:Zadanie nr 1. Przebudowę dróg gminnych nr 120590K ul. Piłsudskiego odcinka 662 m. i nr 120514K ul. Garbarska na odcinku 260 m. współfinansowaną ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, i obejmuje: przebudowę nawierzchni dróg – poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę chodników, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.Zadanie nr 2. Przebudowę drogi gminnej nr 120514K ul. Garbarska  na odcinku 432 m.  finansowaną ze środków własnych Gminy Wolbrom. Zadanie to obejmuje: przebudowę nawierzchni drogi – poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Film