Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pierwszy etap walki z barszczem Sosnowskiego za nami

Główna treść

Pierwszy etap walki z barszczem Sosnowskiego za nami

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden)”. W okresie od 2 do 29 czerwca 2014 r., odbyło się łącznie 29 szkoleń dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie. Wykonano inwentaryzację występowania szkodliwej rośliny i rozpoczęto jej zwalczanie.

Spotkania szkoleniowe zorganizowano we wszystkich  biorących udział w projekcie gminach, zlokalizowanych w 12 powiatach województwa małopolskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki). Szkolenia dotyczyły one sensu realizacji projektu oraz metodycznych, organizacyjnych i środowiskowych aspektów identyfikacji, występowania, szkodliwości i zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego. W uczestniczyli w nich lokalni mieszkańcy, właściciele działek opanowanych przez barszcz i przedstawiciele gminnych samorządów. Łącznie wzięło w nich udział 715 osób, w tym ok. 260 – to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

W pierwszym etapie realizacji projektu wykonano również inwentaryzację oraz monitoring występowania roślin barszczu Sosnowskiego w 30 gminach województwa małopolskiego na łącznej powierzchni 134 ha. Przeprowadzone zostały czynności zwalczania rośliny w poszczególnych gminach. Były to zabiegi mechaniczne jak i zabiegi stosowania herbicydu Chicara 25 WG.

Od 15 września rozpoczął się drugi etap realizacji projektu. Nadal prowadzone będą zabiegi chemiczne i mechaniczne skupiające się m.in. na usuwaniu dojrzałych roślin, jak również tych dopiero kiełkujących i wiele innych.

Projekt „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego”, którego liderem jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a w którym uczestniczy także gmina Wolbrom, jest finansowany w 85 proc. z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016.

Izabella Majewska

Specjalista ds. promocji projektu ”Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”