Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Piotr Gamrot dyrektorem DK

Główna treść

Piotr Gamrot dyrektorem DK

Burmistrz Jan Łaksa powierzył z dn. 1 listopada 2013 r. na 7 lat stanowisko dyrektora Domu Kultury w Wolbromiu Piotrowi Gamrotowi, który dotychczas pełnił obowiązki szefa placówki. Od momentu objęcia kierownictwa DK w 2011 r. Piotr Gamrot z pasją zaangażował się w rozwój instytucji, doprowadzając m.in. do cyfryzacji wolbromskiego kina Radość. Wolbrom bardzo aktywnie odznacza się obecnie na mapie tras koncertowych wielu zespołów muzycznych i kabaretów.

Nigdy wcześniej na tak dużą skalę wolbromski Dom Kultury nie był sceną dla tylu dużych wydarzeń muzycznych. W ciągu ostatnich 34 miesięcy lokalna publiczność, a także liczni goście spoza gminy Wolbrom, mieli okazję na miejscu oklaskiwać zespoły z „górnej półki” polskiej, i nie tylko, sceny muzycznej. Systematycznie odwiedzają nas lubiane polskie kabarety, jest także czas na prezentację repertuaru  różnych teatrów. Dla działalności rozmaitych lokalnych artystów, realizujących swoje zainteresowania i talenty w wolbromskim DK już prawie brakuje miejsca i czasu w grafiku.

Zmienia się również systematycznie wygląd i zaplecze techniczne placówki. Od kwietnia tego roku widzowie kina Radość mają możliwość korzystania z projekcji w najwyższym standardzie technologii 4K i systemu 3D.

Dyrektor Piotr Gamrot nie zadowala się dotychczasowymi osiągnięciami. Wciąż snuje plany, składa kolejne wnioski, szuka źródeł finansowania. Nieważne, że ostatnia próba sięgnięcia po kolejne środki z Polskiego Instytutu Filmowego na nowe fotele do kina nie powiodła się – Będziemy składać kolejny wniosek – zapewnia dyrektor. Piotr Gamrot traktuje kierowanie Domem Kulturym nie tylko jako pracę, ale przede wszystkim jako pasję i realizację własnych zainteresowań. Dzięki temu wciąż ma siłę i chęci do podejmowania kolejnych wyzwań.

Gratulujemy nominacji i życzymy dalszych sukcesów!

Ewa Barczyk