Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Piotr Żuchowicz Sołtysem Roku 2013

Główna treść

Piotr Żuchowicz Sołtysem Roku 2013

Starostwo Powiatowe w Olkuszu, po raz kolejny było organizatorem konkursu pn. „Ekologiczne Sołectwo Powiatu Olkuskiego – Wybór Sołtysa Roku 2013”. Miło nam poinformować, że podobnie jak w ubiegłym, również w tym roku zaszczytny tytuł przypadł sołtysowi z Gminy Wolbrom. Sołtysem Roku 2013 został sołtys Kalisia – Piotr Żuchowicz. Tym samym sołectwo Kaliś otrzyma w nagrodę dotację finansową w wysokości 5 tys. zł.


Kandydatami do tytułu Sołtysa Roku 2013 byli: Maciej Jakubski (Golczowice, Gmina Klucze), Zofia Lorek (Małobądz, Gmina Bolesław), Barbara Molęda (Krzykawka, Gmina Bolesław), Mieczysław Osuch (Bogucin Mały, Gmina Olkusz), Jarosław Półtorak (Tarnawa, Gmina Trzyciąż), Jadwiga Sienkiewicz (Krze, Gmina Bolesław) i Piotr Żuchowicz (Kaliś, Gmina Wolbrom) wybrani  przez Komisję Konkursową w składzie: Henryk Kieca – wicestarosta , Zdzisław Słomski – radny powiatowy i członek Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Jan Książek – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz szefowie Lokalnych Grup Działania: Barbara Nowakowska-Mossór z LGD „Nad Białą Przemszą” oraz Łukasz Mączka z olkuskiego LGD.
Sołtysa Roku 2013 wybierało w głosowaniu tajnym 73 sołtysów z powiatu olkuskiego.
I miejsce – 21 głosów uzyskał – Piotr Żuchowicz (Kaliś, Gmina Wolbrom)
II miejsce – 17 głosów,  Mieczysław Osuch (Bogucin Mały, Gmina Olkusz)
III miejsce – 14 głosów, Maciej Jakubski (Golczowice, Gmina Klucze)
IV miejsce -13 głosów, Jarosław Półtorak (Tarnawa, Gmina Trzyciąż)
V miejsce – 8 głosów, Barbara Molęda (Krzykawka, Gmina Bolesław)

Piotr Żuchowicz za zdobycie I miejsce otrzymał nagrodę rzeczową oraz nagrodę w wysokości 5.000 zł w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w sołectwie Kaliś. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały wręczone 8. września podczas tegorocznych dożynek wojewódzko-powiatowo-gminnych w Rodakach (gm. Klucze).

Sprawujący swą funkcję drugą kadencję Sołtys Roku 2013 Piotr Żuchowicz za jeden ze swoich sukcesów uważa skonsolidowanie mieszkańców wsi wokół licznych wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej, podejmowanych w dobrej współpracy z Radą Sołecką i  reaktywowanym  Kołem Gospodyń Wiejskich.

Wiesław Biernacki

  Zdj. dzięki uprzejmości Wioli Woźniczko z Przeglądu Olkuskiego