Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu zachęca dzieci do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem: Bezpieczeństwo dzieci na wsi

Główna treść

Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu zachęca dzieci do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem: Bezpieczeństwo dzieci na wsi

Szanowni Państwo, Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu, w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników zachęca dzieci do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem: „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu krzyżówki, której rozwiązaniem będzie hasło promujące prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z przebywaniem i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku do 12 lat, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS. Prace konkursowe wraz z zgłoszeniem oraz podpisaną zgodą na udostępnienie danych osobowych dziecka należy dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Wolbromiu do dnia 30.09.2021r. 

Prace można dostarczyć osobiście, za pomocą adresu e-mail: wolbrom@krus.gov.pl bądź, pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Wolbromiu, ul. Miechowska 4, 32-40 Wolbrom. 

Na autorów trzech najciekawszych krzyżówek czekają nagrody rzeczowe.

Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem: 32 644 25 08.