Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Plany inwestycyjne Gminy Wolbrom na 2022 rok

Główna treść

Plany inwestycyjne Gminy Wolbrom na 2022 rok

Pomimo pandemii koronawirusa, zgodnie z zamierzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, rok 2022 roku przyniesie kolejne inwestycje i zadania. Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom będą cieszyli się z realizacji tych już rozpoczętych jak i zupełnie nowych inwestycji oraz zadań. Oto najważniejsze:

Rozpoczęte w 2021r inwestycje do realizacji w 2022r:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie;

Budowa nowej drogi łączącej drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Świętojańska) z Lgotą Wolbromską

Zagospodarowanie Zalewu Wolbromskiego oraz budowa pętli rowerowej;

Budowa chodnika w Brzozówce etap II i III;

Budowa II etapu chodnika wzdłuż DW 783 w Wierzchowisku (umowa podpisana)

Remont ul. 3 Maja w Wolbromiu;

Remont ul. Łukasińskiego w Wolbromiu;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (umowy podpisane na odcinki dróg ul. Wyzwolenia w Wolbromiu i ul. Radosna w Zabagniu);

Nowe inwestycje i zadania

Uruchomienie gminnej komunikacji (5 tras).

Obwodnica Wolbromia Etap III – odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa

Przebudowa drogi gminnej o długości 5 km w Gołaczewach i Chełmie (w oczekiwaniu na dotację z Polskiego z Ładu)

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie chodników przy drogach gminnych- dokumentacje i realizacja

Modernizacja dróg dojazdowych do dużych kompleksów gruntów uprawnych oraz gruntów rolnych na terenie gminy

Rewitalizacja Parku Miejskiego – I etap (z funduszy Gminy Wolbrom, UE oraz Jednostki Pomocniczej – Miasto Wolbrom). Inwestycja rozłożona na lata 2021-2023

Rewitalizacja Zespołu Szkół (Pod Lasem) w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”;

Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Wolbrom oraz zakup sprzętu sportowego

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sal gimnastycznych w Kąpielach Wielkich i przy „Dwójce”

Modernizacja budynków gminnych

Przebudowa budynku gminnego na budynek usługowy z wewnętrznymi instalacjami socjalno-bytowymi i technologicznymi oraz infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką budynku tymczasowego (była hala mięsna przy targowisku)

Wykonanie dokumentacji projektowych w celu utworzenia nowych mieszkań socjalnych i komunalnych.

Adaptacja parteru internatu na mieszkania socjalne i komunalne

Powyższe inwestycje realizowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa jak i budżetu Gminy Wolbrom. Natomiast ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu Gminy Wolbrom, w roku 2022 roku planowane są następujące zadania:

Boża Wola – Położenie asfaltu na drodze gminnej „Uliczce” (Fundusz Sołecki Boża Wola);

Brzozówka – Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Brzozówka (Fundusz Sołecki Brzozówka), – Wykonanie ogrodzenia przy działce gminnej w sołectwie Brzozówka (Fundusz Sołecki Brzozówka), – Utwardzenie miejsca pod wiatą przystankową w Brzozówce (Fundusz Sołecki Brzozówka);

Budzyń- Modernizacja drogi dojazdowej do pól (działka nr 173/1) (Fundusz Sołecki Budzyń);

Chełm – Budowa altanki przy remizie OSP w Chełmie (Fundusz Sołecki Chełm), – Utwardzenie kostką brukową terenu wokół OSP w Chełmie (Fundusz Sołecki Chełm);

Chrząstowice – Modernizacja budynku remizy OSP Chrząstowice (Fundusz Sołecki Chrząstowice);

Dłużec– Stworzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz strefy rekreacji sportowej na terenie sołectwa Dłużec (działka gminna nr 165) (Fundusz Sołecki Dłużec);

Domaniewice – Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Domaniewice (Fundusz Sołecki Domaniewice);

Gołaczewy – Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w sołectwie Gołaczewy (Fundusz Sołecki Gołaczewy);

Jeżówka – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jeżówka (Fundusz Sołecki Jeżówka);

Kaliś – Modernizacja Domu Ludowego w sołectwie Kaliś (Fundusz Sołecki Kaliś);

Kąpiele Wielkie – Modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Kąpiele Wielkie (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie), – Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie);

Kąpiołki – Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (modernizacja drogi gminnej 120647K) w sołectwie Kąpiołki (Fundusz Sołecki Kąpiołki);

Lgota Wielka – Modernizacja remizy OSP w Lgocie Wielkiej (Fundusz Sołecki Lgota Wielka);

Lgota Wolbromska – Zagospodarowanie centrum wsi Lgota Wolbromska (Fundusz Sołecki Lgota Wolbromska);

Łobzów – Modernizacja drogi gminnej nr 120651K w sołectwie Łobzów (Fundusz Sołecki Łobzów);

Miechówka – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Miechówka (Fundusz Sołecki Miechówka);

Poręba Dzierżna – Budowa altany na działce będącej własnością Gminy Wolbrom (Fundusz Sołecki Poręba Dzierżna), – Zagospodarowanie działki gminnej po byłym Kółku Rolniczym w Porębie Dzierżnej (Fundusz Sołecki Poręba Dzierżna);

Poręba Górna – Urządzenie placu zabaw w sołectwie Poręba Górna (Fundusz Sołecki Poręba Górna), – Oświetlenie placu gminnego w Porębie Górnej (działka nr 245 stanowiąca mienie gminne) (Fundusz Sołecki Poręba Górna);

Podlesice – Modernizacja budynku znajdującego się na działce gminnej nr 86/4 (Fundusz Sołecki Podlesice II);

Sulisławice – Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Sulisławice (przy budynku remizy OSP Sulisławice) (Fundusz Sołecki Sulisławice), – Modernizacja pomieszczenia w budynku OSP Sulisławice, które będzie wykorzystywane jako świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Sulisławice);

Strzegowa – Modernizacja budynku po byłej szkole pod przedszkole (Fundusz Sołecki Strzegowa);

Wierzchowisko – Modernizacja remizy OSP Wierzchowisko w celu poprawy gotowości bojowej jednostki (Fundusz Sołecki Wierzchowisko);

Zabagnie – Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zabagnie (Fundusz Sołecki Zabagnie), – Budowa drogi gminnej odc. 280 m. w miejscowości Zabagnie, Gmina Wolbrom, – Utwardzenie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Zabagnie (Fundusz Sołecki Zabagnie);

Załęże – Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Załęże (droga gminna nr 120675K) (Fundusz Sołecki Załęże);

Zarzecze – Przygotowanie terenu pod altanę wraz z jej budową na działce gminnej w sołectwie Zarzecze (obok boiska sportowego) (Fundusz Sołecki Zarzecze), – Modernizacja budynku remizy OSP Zarzecze (Fundusz Sołecki Zarzecze), – Wykonanie monitoringu przy budynku gminnym w miejscowości Zarzecze (Fundusz Sołecki Zarzecze);

Zasępiec – Modernizacja remizy OSP w Zasępcu (Fundusz Sołecki Zasępiec).