Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Plany inwestycyjne Gminy Wolbrom na 2021 rok

Główna treść

Plany inwestycyjne Gminy Wolbrom na 2021 rok

Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, nadrzędnym celem dla burmistrza Adama Zielnika w trosce o stabilny rozwój miasta i gminy Wolbrom i poprawę warunków życia mieszkańców są inwestycje, służące przede wszystkim dobru mieszkańców. W ubiegłym 2020 roku, pomimo pandemii koronawirusa, zgodnie z planem zakończono szereg zadań. Wśród nich warto wspomnieć te najważniejsze jak:

 • przebudowa i modernizacja krytej pływalni
 • przebudowa ul. Fabrycznej i Sportowej odcinek o łącznej długości 1285 m.
 • modernizacja mostu nad Centarą (Białą Przemszą) w ciągu ul. Dworcowej w Zarzeczu
 • modernizacja drogi powiatowej Nr 1150K w Gołaczewach (całość ul. Jasnej) oraz Chełmie (odwodnienie ul. Uroczej). Wkład własny kosztów pokryty został po połowie przez Powiat Olkuski i Gminę Wolbrom.
 • modernizacja drogi gminnej z Kąpiel Wielkich przez las w Zabagniu do Łobzowa na odc. 1,5 km.
 • remont 6 najpilniejszych odcinków dróg dojazdowych do pól tzw. Fogrówek o łącznej długości ok. 1,82 km: w Brzozówce, Dłużcu (droga w tłuczniu), Kąpielach Wielkich, Porębie Górnej, Porębie Dzierżnej i Wolbromiu (ul. Łabędzia)
 • budowa chodnika w Strzegowej na odc. 395 m.
 • modernizacja chodników do stacji PKP o łącznej długości 560 m.
 • remont ul. Wesołej (poszerzenie drogi) i ul. Cichej w Chełmie oraz utwardzenie ul. Akacjowej w Wolbromiu
 • nowe miejsca parkingowe na os. Łokietka i ul. Pod Lasem
 • inteligentne przejście dla pieszych w Zarzeczu
 • budowa nowej sieci elektroenergetycznej z 14 latarniami oświetlającymi 650 m. odcinek ul. Nadmłynie w Gołaczewach
 • zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Iveco dla OSP Sulisławice
 • modernizacja remiz w Gołaczewach i Porębie Górnej
 • Kawiarnia „Pod Łokietkiem” w Domu Kultury
 • modernizacja boisk piłkarskich „Przeboju” (boisko treningowe) oraz „Orlika”

Zgodnie z zamierzeniami, zarówno rozpoczętych jak i nowych inwestycji nie zabraknie w 2021 roku. Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom będą cieszyli się z kontynuacji zadań takich jak;

 • przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków – planowany tern zakończenia tej największej inwestycji kiedykolwiek realizowanej przez Miasto i Gminę Wolbrom to czerwiec b.r. (czytaj więcej)
  Klubu Seniora – czyli placówki wsparcia dziennego dla seniorów; (czytaj więcej)
 • przebudowy i adaptacji internatu, w którym powstaje 25 mieszkań socjalnych i komunalnych; (czytaj więcej)
 • budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie; (czytaj więcej)

Przybędzie też nowych inwestycji, których realizacja rozpocznie się w 2021 roku:

 • budowa nowej drogi łączącej drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Świętojańska) z Lgotą Wolbromską o długości ok. 1280 metrów wraz ze ścieżką rowerową. Inwestycja zaplanowana na lata 2021-22. W I etapie (2021r.) powstanie odcinek od ul. Czarnoleskiej do ul. Radosnej;
 • rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; (czytaj więcej)
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Zaogrodziu w Łobzowie i części Zabagnia ul. Źródlana; (czytaj więcej)
 • rewitalizacji Parku Miejskiego – I etap. Inwestycja będzie rozłożona na lata 2021-2023; (czytaj więcej)
 • zagospodarowanie Zalewu Wolbromskiego oraz budowa pętli rowerowej – przetarg rozstrzygnięty, umowa podpisana; (czytaj więcej)
 • I etap budowy chodnika w Wierzchowisku wzdłuż DW 783 na odc. 420 m. – umowa na realizację zadania podpisana; (czytaj więcej)
 • budowa II i III etapu chodnika w Brzozówce – trwa procedura przetargowa; (czytaj więcej)
 • budowa świetlicy przy ul. Brzozowskiej – projekt budowlany na ukończeniu; (czytaj więcej)
 • remont nawierzchni odcinka drogi na V Kolonii w Łobzowie – kontynuacja prac z 2020 r. ; (czytaj więcej)
 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem;
 • budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie chodników przy drogach gminnych;
 • modernizacja dróg dojazdowych do dużych kompleksów gruntów uprawnych oraz gruntów rolnych na terenie Gminy Wolbrom.

Inwestycje realizowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa jak i budżetu Gminy Wolbrom.